From the Ecology of the Planet to the Ecology of the Daily Life

Authors

  • Iuliu Marius Morariu "Babeş-Bolyai" University, Cluj-Napoca, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/13.1/410

Keywords:

lecture, philosophy, religion, communication, philosophical counselling

Abstract

Review of Sandu Frunză, Filosofie şi comunicare cotidiană: cărţile ar putea să-ţi schimbe viaţa [Philosophy and daily communication: the books could change your life], Iaşi: Editura Lumen, 2020.

References

Dâncu, V. (2015). Universul Mama [Mother Univers]. Casa de editură Max Blecher.

Francis, P. (2015). Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis on Care for our Common Home. Libreria Editrice Vaticana.

Frunză, S. (2010). Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel. O etică a responsabilităţii [God and the Holocaust in Elie Wiesel’s thaught]. Contemporanul.

Frunză, S. (2013). Relationship among Philosophy, Religion and Ideology. Presa Universitară Clujeană.

Frunză, S. (2013a). Secular Bioethics and Euthanasia in a Democratic Public Space. European Journal of Science and Theology, 9(4), 1-9.

Frunză, S. (2015). Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor [Religious foundementalism and the new conflict of the ideologies]. Şcoala Ardeleană.

Frunză, S. (2015a). Publicitatea şi administraţia publică sub presiunea eticii [The Publicity and the public administration under the pression of the Ethics]. Lumen.

Frunză, S. (2016). O antropologie mistică [A mystical anthropology]. Eikon.

Frunză, S. (2016a). Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională [The religius experience in the thaught of Fr. Dumitru Stăniloae. A relational ethics]. Eikon.

Frunză, S. (2017). Între moartea politicii şi moartea lui Dumnezeu [Between the death of the politics and the death of God]. Eikon.

Frunză, S. (2018). Eşti o fiinţă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală şi leadership [You are an authentically being. About you, philosophy, communication, personal development and leadership]. Eikon.

Frunză, S. (2019). Philosophical Counseling and Communication. Presa Universitară Clujeană.

Frunză, S. (2020). Filosofie şi comunicare cotidiană: cărţile ar putea să-ţi schimbe viaţa [Philosophy and daily communication: the books could change your life]. Editura Lumen.

Frunză, S. (2020a). „The Ethical Subject and its Responsibility”. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19(57), 3-17.

Frunză, S., Medveschi, I., Frunză, M., & Grad, N.O. (2019). Aspects Regarding Ethical Counseling In Organizations. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 18(54), 3-17.

Morariu, I.-M. (2018). A Theological Perspective on Self-Development in the 20th and 21th Centuries. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 17(51), 185-189.

Morariu, I.-M. (2020). „Ecology – Main Concern for the Christian Space of the 21st Century? Catholic and Orthodox Perspectives. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19(56), 124-135.

Downloads

Published

2022-01-31

How to Cite

Morariu, I. M. (2022). From the Ecology of the Planet to the Ecology of the Daily Life. Postmodern Openings, 13(1), 498-502. https://doi.org/10.18662/po/13.1/410

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now