Management of the Play Activity of Primary Schoolchildren. A Critical Look at Ukrainian Trends from the Point of View of International Experience

Authors

  • Nataliia Marievych Municipal Institution of Higher Education " Bar Humanitarian Pedagogical College named after Mykhailo Hrushevsky " t. Bar
  • Bohdan Nesterovych Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Tamara Turchyn Nizhyn State University named after Mykola Gogol
  • Tetiana Kryvosheya
  • Olha Shyshova National Pedagogical Dragomanov University
  • Viktoriia Nadon H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/554

Keywords:

musical material, future primary school teacher, leadership of play activities, psychological and pedagogical conditions, psychophysiological development of children, voluntary nature

Abstract

The article discusses the opposite views of the role of the teacher in the management of the play activity of primary schoolchildren in the Ukrainian context. A review of modern international educational trends for the development of a framework model of play and musical and play training of schoolchildren is carried out, taking into account modern educational and social conditions, destructive and accumulated relevant views of domestic methodologists are highlighted. It has been proven that the modern style of group management is characterized not so much by the leader's leadership and team qualities as by his involvement in the general dynamics of the group. In the case of managing the musical and play activities of lower schools, this requires a fundamental reorientation of the teacher. Moreover, separate management will not be effective within the classroom, including if it falls out of the general weigh with the pupil outside of school. We recognize that within the framework of the theoretical model for the effectiveness of the management of musical and play activities, the future teacher must adhere to the appropriate stages, develop an organizational and methodological matrix of the game, take into account the pedagogical conditions for the use of musical games in educational work with younger students. The international significance of the article lies in the possibility of using international experience, which is adapted to the changing conditions of post-totalitarian countries, which requires testing authoritarian approaches to the management of education in primary schools.

References

Ageykina-Starchenko, T. (2015). Orhanizatsiya ihrovoyi diyalʹnosti molodshykh shkolyariv na urokakh muzychnoho mystetstva. In G.S. Tarasenko (Ed.), Aktualʹni problemy doshkilʹnoyi ta pochatkovoyi osvity v konteksti yevropeysʹkykh osvitnikh stratehiy [Organization of game activity of primary schoolchildren in music lessons. In G.S. Tarasenko (Ed.), Actual problems of preschool and primary education in the context of European educational strategies] (pp. 38-41). Vinnytsia.

Artemova, L. V. (2002). Teatr i hra. Vdoma, u dytyachomu sadku, v shkoli [Theater and play. At home, in kindergarten, at school]. Томіріс.

Bern, E. (1992). Igry, v kotoryye igrayut lyudi. Psikhologiya chelovecheskikh vzaimootnosheniy [Games People Play. Psychology of Human Relations]. Lenizdat.

Blonsky, P. P. (1979). Izbrannyye pedagogicheskiye i psikhologicheskiye sochineniya [Selected pedagogical and psychological works].Pedagogika.

Brylin, B. A. (1996). Pedahohichni problemy orhanizatsiyi vilʹnoho chasu shkolyariv [Pedagogical problems of organization of free time of schoolchildren] In B. A. Brylin (Ed.), Pedagogy and psychology, 4, (pp. 72-78). Pedagogika.

Cutcher, A., & Boyd, W. (2018). Preschool children, painting and palimpsest: collaboration as pedagogy, practice and learning. International Journal of Art & Design Education, 37(1), 53-64. https://doi.org/10.1111/jade.12113

Dietrich, A. (2004). The cognitive neuroscience of creativity. Psychonomic Bulletin & Review 11, 1011-1026. https://doi.org/10.3758/BF03196731

Duggan, E. C, Awakon, L. M., Loaiza, C. C., & Garcia-Barrera, M. (2018). A. Contributing Towards a Cultural Neuropsychology Assessment Decision-Making Framework: Comparison of WAIS-IV Norms from Colombia, Chile, Mexico, Spain, United States, and Canada. Clinical Neuropsychology, 34(5), 657-681, https://doi.org/10.1093/arclin/acy074

Ernst, J., & Burcak, F. (2019). Young Children’s Contributions to Sustainability: The Influence of Nature Play on Curiosity, Executive Function Skills, Creative Thinking, and Resilience. Sustainability, 11(15), 4212. https://doi.org/10.3390/su11154212

Galyant, I. G. (2006). Muzykal'no-igrovaya deyatel'nost' kak sredstvo razvitiya tvorcheskikh sposobnostey starshikh doshkol'nikov [Musical and play activity as a means of developing the creative abilities of senior preschoolers] [Unpublished dissertation Thesis]. Chelyabyansk State Pedagogical University.

Gavrysh, N. (2013). Filosofiya dlya ditey movoyu sertsya [Philosophy for children in the language of the heart]. Slovo.

Gazman, O. S. (1988). Kanikuly: igra, vospitaniye. O pedagogicheskom rukovodstve igrovoy deyatel'nost'yu shkol'nikov : kniga dlya uchitelya [Holidays: game, education. On pedagogical guidance of the game activity of schoolchildren: a book for a teacher]. Prosveshcheniye.

Gearin, B. M., & Fien, H. (2016). Translating the neuroscience of physical activity to education. Trends in Neuroscience and Education, 5(1), 12-19. https://doi.org/10.1016/j.tine.2016.02.001

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R., Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2284-2291. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.04344

Komensky, Ya. A. (1982). Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya [Selected pedagogical works in 2 volumes. Vol. 1: Great didactics]. Pedagogika.

Korchak, Ya. (1990). Kak lyubit' rebenka : kniga o vospitanii [How to love a child: a book about education]. Politizdat.

Kudykina, N. V. (2003). Ihrova diyalʹnistʹ molodshykh shkolyariv u pozaurochnomu navchalʹno-vykhovnomu protsesi [Game activity of junior schoolchildren in extracurricular educational process]: [monograph]. Kyiv University named after Borys Grynchenko.

Leontiev, A. N. (1975). Deyatel'nost'. Soznaniye. Lichnost' [Activity. Consciousness. Personality]. Politizdat.

Lesgaft, P. F. (1988). Ob igrakh v sem'ye. Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya [About games in the family. Selected pedagogical works].Pedagogika.

Lishin, O. V. (2003). Pedagogicheskaya psikhologiya vospitaniya [Pedagogical psychology of education]. Akademkniga.

Makarenko, A. S. (1954). Hra. Tvory [Game. Works], 4, 366-376. Radyanska shkola.

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46-93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11 (2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Nesterovych, B. I. (2010). Pedahohichni osnovy pozaklasnoyi muzychno-vykhovnoyi roboty v shkoli [Pedagogical bases of extracurricular musical and educational work at school]. Danyliuk.

Obee, P., Sandseter, E. B. H., & Harper, N. J. (2020). Children’s use of environmental features affording risky play in early childhood education and care. Early Child Development and Care, 191(16), 2607-2625. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1726904

Pecherska, E., & Poltavtseva, T. (2001). Muzychni ihry - oseredok vykhovannya druzhnikh stosunkiv u kolektyvi [Musical games - the center of education of friendly relations in the team]. Pochatkova shkola, 1, 24-27.

Ponimanska, T. I. (2006). Doshkilʹna pedahohika [Preschool pedagogy]. Akademvydav.

Porsch, R., & Wilden, E. (2017). The introduction of EFL in primary education in Germany. In E. Wilden & R. Porsch. (Eds.). The professional development of primary EFL teachers. National and international research (pp.59-75). Waxmann.

Retyunskikh, L. T. (2009). Igra i igroizatsiya v pole sub"yektnogo vybora. Razvitiye lichnosti [Game and gamification in the field of subjective choice. Personal development], 2, 61-69.

Rodjers, K. (1994). Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovleniye cheloveka [A Look at Psychotherapy. Formation of man]. Progress.

Rubinshtein, S. L. (2000). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. Piter.

Shatsky, S. T. (1980). Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya [Selected pedagogical works]. Pedagogika.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shmakov, S. A. (1994). Igry uchashchikhsya - fenomen kul'tury [Students' Games - a Phenomenon of Culture]. Novaya shkola.

Shulgina, V. D. (2005). Ukrayinsʹka muzychna pedahohika [Ukrainian music pedagogy]. State Academy of Management of Culture and Arts.

Shut, M. (2007). Maysternistʹ provedennya hry [Mastery of the game]. Shkilnyi svit.

Sitovskyi, A., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Nosko, Y., Korytko, Z., Bahinska, O., & Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1532-1543. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s4192

Taylor, R. D., Collins, D., & Carson, H. J. (2017). Sibling interaction as a facilitator for talent development in sport. International Journal of Sports Science & Coaching, 12(2), 219-230. https://doi.org/10.1177/1747954117694926

Tyshevska, L. H. (1998). Orhanizatsiya ta metodyka ihrovoyi diyalʹnosti [Organization and methods of game activity: methodical instructions for studying the course / concluded]. Kharkiv State Academy of Culture.

Tyutyunnikova, T. E. (2001). Uroki muzyki. Sistema obucheniya Karla Orfa [Music lessons. Karl Orff's training system]. ACT.

Ushinsky, K. D. (1988). Pedagogicheskiye sochineniya [Pedagogical works].Pedagogika.

Vashchenko, G. (2000). Tvory [Works in 4 volumes. Works on pedagogy and psychology, vol. 4.]. Shkolyar - Fada LLC.

Voronova, V. Ya. (1981). Tvorcheskiye igry starshikh doshkol'nikov [Creative games of senior preschoolers: a guide for a kindergarden teacher]. Prosveshcheniye.

Vygotsky, L. S. (1966). Igra i yeye rol' v psikhicheskom razvitii rebenka [Game and its role in the mental development of a child]. Questions of psychology, 6, 62-76. https://studfile.net/preview/5639989/page:13/

Yaremenko, N. V. (2006). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv do orhanizatsiyi dozvillyevoyi ihrovoyi diyalʹnosti uchniv osnovnoyi shkoly [Training of future teachers for the organization of leisure play activities of primary school students] [Unpublished dissertation Thesis]. Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubynsky. Vinnytsia.

Yershova, A. P., & Bukatov, V. M. (1990). Teatral'nyye podmostki shkol'noy didaktiki [Theater stage of school didactics] [Electronic resource]. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6107

Zych, I., Ortega-Ruiz, R., & Sibaja, S. (2016). Children´ s play and affective development: affect, school adjustment and learning in preschoolers/El juego infantil y el desarrollo afectivo: afecto, ajuste escolar y aprendizaje en la etapa preescolar. Infancia y aprendizaje, 39(2), 380-400. https://doi.org/10.1080/02103702.2016.1138718

Downloads

Published

2022-03-24

How to Cite

Marievych, N., Nesterovych, B., Turchyn, T., Kryvosheya, T., Shyshova, O., & Nadon, V. (2022). Management of the Play Activity of Primary Schoolchildren. A Critical Look at Ukrainian Trends from the Point of View of International Experience. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 328-348. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/554

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now